• Śniadanie przy Tarocie

    Woda odbija światło Księżyca

    „Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie same Wszystko ustąpi miejsca i nic nie pozostanie na stałe” Heraklit z Efezu Czy jest Pan pewien by zakupić tę Nieruchomość? -zapytałam Proszę Pani,jest okazja!! – odpowiedział klient Miał pot na czole, nie…

  • Śniadanie przy Tarocie

    Śniadanie z Tarotem

    Z cyklu „ Śniadanie z Tarotem” jako seria niepowtarzalnych historii. Czas pojawia się bardzo często w odczytach Tarota. ’Kiedy?’zapytała klientka, pytając o perspektywę wyjazdu… ale nie była to tylko planowana wycieczka wakacyjna, ale wycieczka nastawiona energetycznie z celem. Klientka zastanawiał…