• Blog,  Podróż w głąb Siebie

    Koniunkcja Jowisza i Saturna 2020

    Saturn i Jowisz są znani jako władcy epok, a ich cykle uważane są za fundamentalną podstawę rozwoju człowieka, ocechowaną interakcją między postrzeganiem idei, potencjałów, możliwości, produktywności, siły (Jowisz) a ich przejawieniem się w świecie materialnym (Saturn).  W starożytności cykle Saturna i Jowisza były używane do przewidywania doniosłych wydarzeń zbiorowych . Saturn i Jowisz odnoszą się do kształtowania naszego poczucia celu i kierunku społecznego oraz dążenia do konkretnego zajścia w świecie. Są planetami pozytywnej, konstruktywnej działalności społecznej oraz wyznaczają główne fazy w naszej pracy nad rozwojem życia.  To czas, w którym możemy uformować nowe poczucie celu lub kierunku społecznego. To czas by zdać sobie sprawę, że wszystko ma początek, okres rozwojowy, moment kulminacyjny, przewartościowanie…