• Blog,  Podróż w głąb Siebie

    Wewnętrzne przebudzenie

    “Podróż w głąb siebie”Walka o więcej miłości, szczęścia i wolności w zewnętrznym świecie bierze się z przekonania, że nie wystarczy tych wartości dla wszystkich i że można je zdobyć tylko z zewnętrznych źródeł.Na poziomie świadomym niedostatek ten odczuwamy jako brak uwagi, troski, czasu, pieniędzy, bezpieczeństwa i świadomości, że mamy moc tworzenia tego, czego pragniemy.Połączmy się z Naszym wewnętrznym źródłemPozostając w cyklu ofiary, tworzymy rzeczywistość w sposób nieświadomy.W cyklu wolności tworzymy rzeczywistość świadomie.Oprócz energii do życia, jaką czerpiemy z pożywienia, ciepła i kontaktu z innymi ludźmi, istnieje jeszcze jedno źródło energii. Można je opisać jako zbiorową świadomość wszystkich istot żywych i nieożywionych. Nazywamy ją również prawdziwym Ja. Jest to ta część…